Konigsberg i. Pr. Franzosische Strasse. No 25 726 COPY.

25726

Wydawca: Dr. Trenkler Co. Wydana: Leipzig Numer: 25 726

Dodaj komentarz

  • (will not be published)

Current month ye@r day *